Quatrebras betekenis & definitie

Quatrebras is de naam van een gehucht in de Belgische provincie Brabant, waar de straatwegen van Brussel naar Charleroi en van Namen naar Nivelles elkander snijden. Het is in de geschiedenis vermaard door den slag van 16 en 17 Junij 1815 tusschen de Verbondene Mogendheden en de Franschen.

Aldaar sneuvelden aan weêrszijden ongeveer 5000 man, waaronder zich hertog Frederik Wilhelm van Brunswijk bevond, wien men aldaar een gedenkteeken heeft gesticht. Ook de Nederlanders namen daaraan deel en verloren er 667 officieren, onderofficieren en manschappen.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018