La Paz betekenis & definitie

La Paz (De Vrede), eigenlijk La Paz de Ayacucho en in het Indiaansch Chuquiyapu (Goudzandveld), de hoofdstad en bisschopszetel in het evenzoo genoemde departement der Zuid-Amerikaansche republiek Bolivia, op 16'/2de o Z. B., ten zuiden van het Titicacameer en ten noordwesten van den met sneeuw gekroonden Illimani ter hoogte van 3600 Ned. el gelegen, en wel in de 400 Ned. el diepe, vruchtbare vallei der Rio-La-Paz of Rio-Chuquiyapu, werd in 1548 onder den naam van Nuestra Senora de la Paz gesticht en alzoo genoemd ter gedachtenis aan de beslissende overwinning, door de Koninklijke Spaansche troepen op Gonzalo Pizarro behaald. De stad is regelmatig gebouwd langs het snelvlietend riviertje, welks oevers door 9 bruggen zijn verbonden. Men heeft er een fraai plein met eene fontein, eene schoone, nieuwe hoofdkerk van wit marmer, onderscheidene andere kerken en kloosters, een regéringsgebouw, een bisschoppelijk seminarium, eene geneeskundige school, een collége voor kunst en wetenschap, een muséum voor natuurlijke historie en oudheden, 2 hospitalen, een schouwburg en een prachtigen openbaren tuin (Alameda) met het uitzigt op den Illimani.

Eenigen tijd was zij de zetel der regéring, en ook thans nog is zij de belangrijkste en meest bevolkte stad der Republiek. Zij telt ongeveer 80000 inwoners, grootendeels Aymaras-Indianen en Mestiezen en wordt aangemerkt als de voornaamste koopstad van Bolivia, dewijl nagenoeg alle waren, over zee derwaarts gebragt, binnen hare muren ter markt komen.— Het departement van dien naam, weleer een gewest van het Spaansche Koningrijk La Plata, is in het bezit van zeer verschillende klimaten, daar het zich over het hoogste gedeelte van het oostelijke Cordillera-gebergte en tevens over zijne oostelijke helling uitstrekt, welke door de gedeeltelijk bevaarbare Rio-Beni mild besproeid wordt en zeer vruchtbaar is. Het telt op 2025 □ geogr. mijl 1/2de millioen inwoners.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018