Alagoas betekenis & definitie

Alagoas is eene kustprovincie van Braziliën, tusschen 9° en 10° Z. B. en 36° en 37° W.L. van Greenwich gelegen. Zij grenst ten noorden en ten westen aan Pernambuco, ten zuiden aan Sergipe en ten oosten aan den Atlantischen oceaan. Zij heeft op 530 □ geographische mijlen ruim 200 000 inwoners, die zich met het verbouwen van suikerriet,katoen enz. en met het hakken van verkoopbare houtsoorten bezig houden. Na het verjagen der Portugezen zijn handel en nijverheid er aanmerkelijk verminderd. De hoofdstad draagt denzelfden naam en ligt aan het noordelijk uiteinde der Baai van Manguaba en ten zuiden van een uitgestrekt meer.

Laatst bijgewerkt 15-11-2017