Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-04-2015

2015-04-12

Notoire feiten

betekenis & definitie

Notoire feiten zijn feiten die bij eenieder bekend zijn en derhalve niet hoeven te worden bewezen.

Er zijn verschillende arresten bekend waarin werknemers hun werkgevers voor de rechter dagen omdat zij van mening zijn dat zij recht hebben op schadevergoeding wegens een bepaalde onachtzaamheid bij de werkgever. Hierbij moet men denken aan bepaalde veiligheidsvoorschriften die - volgens de werknemer - niet zijn nagekomen door de werkgever. In vele gevallen krijgen de werknemers hun gelijk omdat de werkgever daadwerkelijk de zorgplichten ten aanzien van hun werknemer onvoldoende is nagekomen. Er zijn echter ook voldoende voorbeelden waarin de werknemer aan het langste eind trekt. Zo stelde een werkneemster haar werkgever aansprakelijk omdat zij was uitgegleden op de stoep van een bedrijf; zij eiste vergoeding van de geleden schade. Uit de feiten en omstandigheden bleek echter dat het die dag had geregend waardoor de stoep glad was. De rechter stelde dat het een feit van algemene bekendheid (notoire feit) is dat wanneer het geregend heeft, het glad kan zijn. De vrouw trok derhalve aan het kortste eind.