Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 17-10-2013

2013-10-17

Marktmacht

betekenis & definitie

Binnen de Europese Unie is er sprake van marktmacht indien een onderneming dusdanig sterk is, dat hij zich onafhankelijk kan gedragen ten opzichte van andere ondernemingen.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De lidstaten van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de voornoemde instellingen. Een van de speerpunten van de Europese Unie is het er voor zorgen dat er een eerlijke handel plaatsvindt tussen de verschillende ondernemingen van de lidstaten. De Europese Unie heeft hier zogenaamde mededingingsregels voor opgesteld, om onder andere kartelvorming tussen ondernemingen tegen te gaan. Het kan echter voorkomen dat een bepaalde onderneming kan worden aangemerkt als autoriteit op het gebied van een bepaald product, of zelfs meerdere producten. In een dergelijk geval is er sprake van marktmacht. De onderneming is dusdanig sterk, dat hij bepaalt wat de prijs voor een product zal zijn. In een dergelijk geval grijpt de Europese Unie niet in, al probeert zij kleinere ondernemingen te stimuleren om de marktmacht enigszins tegen te gaan. Uiteindelijk resulteert dit in goedkopere producten voor de consument.