Wim Hof

Innerfire & bedenker Wim Hof Methode

Gepubliceerd op 12-03-2015

2015-03-12

Ademhaling

betekenis & definitie

Ademhaling is een proces dat wordt gereguleerd door het autonome zenuwstelsel en vindt onbewust plaats.De hoeveelheid zuurstof die we via onze ademhaling tot ons nemen beïnvloedt de hoeveelheid energie die vrijgemaakt kan worden in onze lichaamscellen middels diverse chemische en fysische processen op moleculair niveau.

Door de manier van ademhaling heb je invloed op chemische en fysische processen in je lichaam. Ademhaling is de bron van het leven: per dag ademen we ongeveer 20.000 keer in en uit om de benodigde zuurstof binnen te krijgen. Zuurstof (O2) wordt door de longen aangevoerd en koolstofdioxide (CO2), een afvalproduct, wordt afgevoerd. De longen hebben een hiërarchische vertakkingstructuur en bestaan uit twee delen (de linker- en rechterlong). Via de luchtpijp wordt zuurstof aangevoerd dat via de hoofdbronchus vervoerd wordt naar bronchioli (kleine luchtwegen). De bronchioli monden uit in longblaasjes. In de longblaasjes vindt contact plaats tussen zuurstof en bloed. Tijdens deze contactuitwisseling wordt via het bloed de O2 opgenomen en de CO2 afgescheiden. Dit proces heet gasuitwisseling. Na deze uitwisseling vloeit het zuurstofrijk bloed verder naar de lichaamscellen. De longblaasjes hebben door middel van hun elasticiteit een groot diffusieoppervlak. Het diffusieoppervlak is het gedeelte waar de uitwisseling van O2 met CO2 plaatsvindt. Wanneer rustig ademgehaald wordt is dit 70 m2 en wanneer diep ademgehaald wordt is dit 100 m2. Het zuurstof wordt omgezet in CO2 en H2O. Dit proces vindt plaats in de mitochondriën.