Willem van Lynden

Online Reputatie, PR & Privacy bij MediaMaze

Gepubliceerd op 29-05-2019

Online reputatiemanagement

betekenis & definitie

Online reputatiemanagement omvat alle activiteiten die worden verricht ter aansturing van de beeldvorming over een persoon of organisatie op het internet. Online reputatiemanagement kan worden ingezet om geleden imagoschade te herstellen, om een goede online reputatie neer te zetten of om deze in een gewenste richting te sturen.

De reputatie van een persoon of organisatie heeft een grote invloed op het vertrouwen dat door anderen in hun wordt gesteld, en daarmee op de kansen en mogelijkheden van de persoon of organisatie. Deze reputatie wordt gevormd door alle keren dat men in aanraking komt (direct of indirect) met de betreffende persoon of organisatie. Het imago daarentegen is het beeld dat het algemene publiek van een persoon of organisatie heeft. De online reputatie is dus eigenlijk onderdeel van het imago. Hierbij kan zowel een negatief online imago als ook het ontbreken van een positief imago nadelig zijn.
Media spelen door hun grote bereik een belangrijke rol in het tot stand komen van het imago. Online reputatiemanagement richt zich primair op het aansturen van het beeld dat door online media wordt opgewekt. Omdat men van alle media, zeker bij het doelgericht inwinnen van informatie, tegenwoordig het meeste in aanraking komt met online media, is online reputatiemanagement een van de voornaamste onderdelen geworden van traditioneel reputatiemanagement.
Online reputatiemanagement richt zich onder andere op online PR, sociale media, zoekmachine marketing en het ‘vergeetrecht’. Zoekmachines hebben met hun indexering en rangschikking van webpagina’s een bepalende rol in welke informatie online veel wordt gelezen over

Bronvermelding