Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Gepubliceerd op 02-11-2017

sociaal

betekenis & definitie

sociaal - Bijvoeglijk naamwoord
1. betrekking hebbend op de menselijke samenleving
Hij heeft een grote sociale achterstand.
2. geneigd om in groepen te leven
Dat is een erg sociaal dier.
3. gevoel hebbend voor de nood van de medeleden van de samenleving
Daar voel ik mij sociaal bewogen bij.

Woordherkomst
met het voorvoegsel socio- en met het achtervoegsel -aal

Antoniemen
antisociaal, asociaal, onsociaal

Verwante begrippen
maatschappelijk