α-proteobacteriën betekenis & definitie

α-proteobacteriën - Zelfstandignaamwoord
1. (biologie) een fylogenetisch rijk binnen het domein der bacteriën waarvan gedacht wordt dat de mitochondriën er misschien van afstammen
Veel α-proteobacteriën leven met eukaryotische gasteren, zoals de rhizobiumsoorten, die in wortelknollen atmosferisch stikstof fixeren.

Gepubliceerd op 30-10-2017