β-lactam betekenis & definitie

β-lactam - Zelfstandignaamwoord
1. (scheikunde) een stof waarin een heterocyclische ringstructuur aanwezig is met drie koolstofatomen en één stikstofatoom en waarvan één van de koolstof-atomen naast het stikstof-atoom een dubbele binding met zuurstofatoom heeft
Een β-lactam is een cyclische peptidebinding van een aminozuur met zichzelf.

Synoniemen
bèta-lactam

Gepubliceerd op 30-10-2017