F-groot betekenis & definitie

F-groot - Frase
1. (muziek) het akkoord f - a - c, de grote drieklank op de eerste trap van de F-grotetertstoonladder
Het akkoord heet F-groot naar de grote terts: f - a.
2. (muziek) de toonsoort waarvan #1 het grondakkoord is
Een wals in F-groot.

Woordherkomst
samenstelling van F en groot met een tussenstreepje

Synoniemen
F grote terts, F-majeur

Antoniemen
f-klein, f kleine terts, f-mineur

Verwante begrippen
akkoord, F-majeurtoonladder, F-toonladder, F-grotetertstoonladder, drieklank, grote terts, interval, kleine terts, toonsoort

Gepubliceerd op 30-10-2017