Abracadabra betekenis & definitie

„Dat is voor mij abracadabra," zegt men wel eens, als men van hetgeen men leest of hoort, niets kan begrijpen. Over den oorsprong van dit woord is men het nog niet eens, maar als zeer waarschijnlijk kan de volgende verklaring gelden.

In de grijze oudheid, toen de Egyptenaren, Perzen, Grieken, enz. reeds de wijsbegeerte beoefenden, kende men aan sommige woorden een geheimzinnige kracht toe, 't zij om booze geesten te bezweren, om ziekten te genezen, om gevaren af te wenden, 't zij anderszins. Zo bestond er een toverwoord abraxas, door een Grieksch wijsgeer genoemd en van Egyptische oorsprong gerekend, doch in werkelijkheid aan de Perzen ontleend.