Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Chemie

betekenis & definitie

(uitspr.: gemie met zachte g) [v. Gr. chèmeia = het veranderen van metalen, verm. van chèmia, de Gr. vorm van Egyptisch Khemi = het land Egypte, lett: het zwarte land (de Nijloevers tegenover de gele woestijn; het Gr. woord Aiguptos duidde oorspr. alleen de rivier de Nijl aan); chèmeia betekent dus: Egyptische kunst, later verkeerdelijk afgeleid van Gr. chein = gieten] de zgn. scheikunde, de natuurwetenschap die de samenstelling uit elementen, de bouw en de bereiding bestudeert van stoffen (niet van de stof als zodanig, zie fysica), voorts de blijvende veranderingen die deze stoffen (kunnen) ondergaan en de daarbij optredende wetmatigheden.

< >