Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Gepubliceerd op 14-04-2021

Doleantie

betekenis & definitie

kerkelijke beweging onder Dr. Abraham Kuyper die zich in 1886 van de Ned.

Herv. Kerk afscheidde en de Dolerende Kerken stichtte; in 1892 met de Christelijk Geref. Kerken verenigd tot de Geref. Kerken in Ned.