Eduard Vooren MEd

Hoofddocent Bedrijfskunde Hogeschool Arnhem en Nij

Gepubliceerd op 18-02-2015

2015-02-18

Flipped Classroom I

betekenis & definitie

De 'Flipped Classroom' is een werkwijze voortkomend uit de Education 3.0 filosofie van Jackie Gerstein Ed.D, die meent dat het oude passieve collegesysteem niet langer past bij de huidige generatie en de docent niet langer de poortwachter is van kennis.

We leven in een historisch moment van transformatie en herschikking in het creëren en delen van kennis, niet alleen in een sociale, politieke en economische omgeving, maar eveneens in een wereldwijde verbondenheid. Het is hoog tijd voor een geheel nieuwe visie, beter geschikt vvoor de toenemende complexiteit, connectiviteit en snelheid van onze nieuwe kennismaatschappij. Niet zomaar wat nieuwe modellen gebaseerd op een oude fundering ('nieuwe wijn in oude zakken'), maar een geheel nieuwe visie omtrent 'leren leren' dat beter past bij de toenemende complexiteit van academische prestaties, economische kansen en maatschappelijk 'engagement'. Het is een aanmoediging voor scholen om kleinschaliger te gaan werken in een hoog technologische-en digitale omgeving.

Bij de 'Flipped Classroom' zijn drie connectoren in het spel; die van constructie (toegepaste theorie), connectie (verbondenheid met vakgenoten in de brede zin van het woord) en van creativiteit waarin de student steeds digitaal verbonden is met netwerken van allerlei aard; allen mobiel en technologisch geavanceerd. De psycholoog Howard Garner (Harvard) sprak in 1980 al van de meervoudige intelligentie theorie-ontwikkeling, waarbij intelligentie niet als een op zich staande of algemene bekwaamheid kan worden beschouwd. Hij onderscheidde de volgende intelligenties; de verbale- (1), de logische-mathematische- (2), de ruimtelijke- (3), de muzikale- (4), de lichamelijke- (5), de interpersoonlijke of sociale- (6) en de interpersoonlijke (zelfkennis) (7)-intelligenties. Intelligentie is volgens hem niet in één IQ-score samen te brengen. (zie deel II)