Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Participatieovereenkomst

betekenis & definitie

Een participatieovereenkomst is een afspraak tussen een ondernemer en een investeerder. In de participatieovereenkomst wordt vastgelegd in hoeverre de investeerder deelneemt aan de bedrijfsvoering.

Het opstellen van een participatieovereenkomst, waarin wordt vastgelegd in welke mate een investeerder mee kan beslissen over de bedrijfsvoering van de betreffende onderneming, vereist vaak juridische en inhoudelijke kennis. Men dient niet alleen vast te leggen welk doel de investeringen hebben en wat de precieze relatie is tussen investeerder en ondernemer, maar ook in welke mate de investeerder invloed mag uitoefenen op het management van de onderneming.

In de praktijk is er geen vast model voor een participatieovereenkomst. Er zijn echter wel een aantal punten die altijd aan bod moeten komen. Naast afspraken over de inspraak van de investeerder, moet men bijvoorbeeld ook vastleggen hoeveel aandelen worden verkocht, hoeveel procent dat is van de totale hoeveelheid aandelen en tegen welke prijs de aandelen per stuk worden verkocht.