Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Business model

betekenis & definitie

Een business model, oftewel bedrijfsmodel, is een model dat gebruikt wordt om verschillende bedrijfsaspecten in kaart te brengen en te beheren. Het kan hierbij gaan om operationele, organisatorische en financiële activiteiten. Een business model kan ook gebruikt worden voor ideële zaken en imago.

De functie van het business model is het beter in kaart brengen van de volgende vragen:
- 'Value proposition', wat is het aanbod aan de klant; welk voordeel bieden we als bedrijf aan?
- 'Market Segment', op welke doelgroep richt het bedrijf zich?
- 'Value Chain', hoe is de waardeketen (volgens Michael Porter) van het bedrijf opgezet?
- 'Cost structure', hoe ziet de kostenstructuur er uit, hoe gaan we verdienen met het aanbod?
- 'Value network', hoe positioneert het bedrijf zich ten opzichte van leveranciers, afnemers, concurrenten?
- 'Competition', hoe gaat het bedrijf concurreren?

Er bestaan verschillende vormen van business models. Over het algemeen bestaat een business model uit de onderdelen infrastructuur, aanbod, afnemers en financiën. Een belangrijk onderdeel van een business model is het verdienmodel. Het verdienmodel kan ook variëren per business model. Een leverancier van bijvoorbeeld computer software kan de afnemer laten betalen per gekocht pakket of per gebruiksduur van de software.

Een uitgekiend business model kan niet worden gezien als compensatie voor een slecht product. Uit onderzoek is wel gewezen dat een ‘redelijk’ product, in combinatie met een goed business model, een technisch superieur uit te markt kan drukken. Een voorbeeld hiervan is het VHS-videosysteem dat de strijd won van zijn concurrenten, ondanks dat de producten van de concurrenten als technisch beter werden beschouwd.