Van Bergen

Accountants en belastingadvies

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Management buy in

betekenis & definitie

Bij een management buy-in wordt een bedrijf of een deel van een bedrijf overgenomen door een manager of management team dat niet eerder betrokken was bij het betreffende bedrijf. De manager of het management team dat van buitenaf komt, wordt hiermee in een keer het nieuwe management van het bedrijf.

In geval van een management buy-in besluit een externe partij om een deel of het totaal van aandelen van een onderneming op te kopen. Door de koop van deze aandelen neemt de externe partij de leiding over van het betreffende bedrijf. Een management buy-in kenmerkt zich met name door het feit dat de koper van de aandelen voorheen niet betrokken is geweest bij het bedrijf. Bij een management buy-in komt het voor dat de aandelen niet in één keer, maar in stappen worden verkocht aan het nieuwe management. De aandeelhouders zijn op deze manier niet direct hun invloed kwijt en de kandidaat voor de management buy-in behoeft niet in een keer alles te financieren.

Een management buy-in kan zowel voor de koper als verkoper van de aandelen voordelen hebben. Voor aandeelhouders is deze vorm van transactie de ideale manier om de leiding van een bedrijf over te dragen en een frisse wind door het bedrijf te laten waaien. De koper van de aandelen heeft op deze manier niet te maken met de moeilijkheden die kunnen voorkomen bij het opstarten van een nieuw bedrijf. Het bedrijf staat er immers al en de risico’s die een startende onderneming vaak kent, zijn klein. Daar staat tegenover dat de koper vaak alleen over algemene kennis beschikt en niet over de product of branche specifieke kennis.

Een management buy-in wordt doorgaans met verschillende onderdelen gefinancierd, zoals een eigen inbreng van de kandidaat, een eventuele lening van de verkoper en een lening van een bank.