Leeftijdsbewust personeelsbeleid betekenis & definitie

Personeelsbeleid dat gericht is op, en onderscheid maakt tussen, de verschillende leeftijds- of levensfasen en erop is gericht om medewerkers het hele werkende leven vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Ongeacht de leeftijd of levensfase; van de start tot het einde van de loopbaan.

Jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan hebben andere wensen en behoeften dan medewerkers die aan het eind van hun carrière staan. Tussen deze twee uitersten zitten nog een aantal levensfasen. Leeftijdsfasebewust, levensfasebewust of leeftijdsbewust personeelsbeleid is er op gericht om per leeftijds- of levensfase het optimale uit mensen te halen en hen zo efficiënt en effectief te laten functioneren, gedurende de gehele carrière. Dit leidt tot onderscheid in personeelsbeleid voor de verschillende leeftijds- of levensfasen. Dit onderscheid kan plaatsvinden in aanbod van coaching, opleidingen, faciliteiten, inrichting van werk, arbeidsvoorwaarden etc. Leeftijdsfase- of levensfasebewust personeelsbeleid past binnen duurzame inzetbaarheid.