Gringo betekenis & definitie

De term ''gringo'' (vrouwelijk: ''gringa'') is een term, afkomstig uit de Spaanse taal, die met name in Spaans- en Portugeestalige landen oorspronkelijk werd gebruikt om een inwoner van de Verenigde Staten aan te duiden. Tegenwoordig is het een term die gebruikt wordt om iedere buitenlander mee te benoemen.

''Gringo'' kan een negatieve connotatie hebben: het is over het algemeen niet positief bedoeld maar dit hangt volledig van de context af. Met name in Latijns-Amerika wordt het woord gebruikt om buitenlanders, vooral blanke Europeanen en Amerikanen, aan te duiden. In Mexico en andere landen in Centraal-Amerika is het nog steeds met name de term voor inwoners van de Verenigde Staten.

Het is nog onduidelijk wat precies de oorsprong is van het woord. Een van de hypotheses is dat het ontstaan zou zijn in de Amerikaans-Mexicaanse Oorlog, die plaatsvond tussen 1846 en 1848. Tijdens deze oorlog riepen de Amerikaanse officieren vaak ''Green go!'', waarbij groen stond voor de kleur van de uniformen van de Amerikanen. Deze hypothese bleek achteraf echter niet te kloppen, omdat de Amerikanen destijds blauwe uniformen droegen.

Een andere verklaring, ook uit de Amerikaans-Mexicaanse Oorlog, legt de basis bij de liederen die de Amerikanen zongen tijdens deze oorlog. Bekende liederen in die tijd waren onder andere ''Green Grow the Lilacs'' en ''Green Grow the Rushes''. De Mexicanen, die geen enkel woord Engels spraken, zouden alleen de eerste woorden onthouden hebben en dit omgevormd hebben naar gringo.

Een andere mogelijkheid is de verbastering van het Griekse woord ''griego''. Het woord zou al in de 18e eeuw in Spanje gebruikt worden, bij een Ierse minderheid die in Malaga woonachtig was. Zij spraken zo slecht Spaans, dat het wel Grieks leek.

Een andere veelvoorkomende aanduiding voor een inwoner uit de Verenigde Staten is ''Yanqui'', afgeleid van het Amerikaanse woord Yankee.

Gepubliceerd op 02-09-2017