Gezondheidsmanagement betekenis & definitie

Gezondheidsmanagement binnen organisaties is het pakket van maatregelen dat de nadruk legt op gezondheid, vitaliteit en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van arbobeleid, verzuimbeleid en beleid gericht op het stimuleren van gezond gedrag, ook buiten werktijd.

Bij gezondheidsmanagement binnen organisaties gaat het om het welbevinden van medewerkers, gericht op duurzame inzetbaarheid. Hierdoor zijn mensen in staat om economisch bij te dragen. Uitgangspunt is dat gezonde medewerkers in een gezonde werkomgeving een gezond bedrijf opleveren met een gezond rendement. Gezondheidsmanagement kan zorgen voor benodigde veranderingen in cultuur of mindset binnen organisaties of haar medewerkers.

De laatste jaren hebben werkgevers steeds meer verantwoordelijkheid gekregen omtrent het ziekteverzuim en het aan het werk houden van medewerkers (zie onder andere de Wet Verbetering Poortwachter). Om deze kosten enigszins te drukken kan gezondheidsmanagement het verschil maken. Bovendien levert gezondheidsmanagement als het goed is positieve uitkomsten voor zowel werkgever als werknemer.

Medewerkers leven gezonder, zijn productiever en meer gemotiveerd. Werkgevers hebben baat bij gemotiveerde en productieve medewerkers en bovendien worden de financiële risico's (ziekteverzuim, arbeidsongevallen, productiviteitsverlies) beperkt. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is het belangrijk om de medewerkers die in dienst zijn zo inzetbaar mogelijk te houden. Gezondheidsmanagement kan hierbij helpen.

Gezondheidsmanagement richt zich niet alleen op de cultuur in de organisatie, het arbobeleid en het verzuimbeleid maar bijvoorbeeld ook op het aanbieden van bedrijfsfitness, cursussen en trainingen op het gebied van stressreductie, timemanagement of mindfulness, een gezond aanbod in de bedrijfskantine, een traject bij een diëtist en workshops voor het stoppen met roken.

In recente jurisprudentie zijn ook voorbeelden te vinden die wijzen op het feit dat een werkgever steeds meer invloed heeft op de (gezonde) leefstijl en de gedragingen van medewerkers, zowel privé als in werktijd.