Emotieregulatie betekenis & definitie

Emotieregulatie refereert naar de processen die mensen gebruiken om emoties te beïnvloeden. Individuen kunnen reguleren welke emoties ze voelen, wanneer ze die voelen en hoe ze die ervaren en uiten. De specifieke strategie die mensen hiervoor gebruiken noemt men een emotieregulatie strategie.

Door middel van emotie regulatie strategieën proberen mensen de uitkomsten van emotionele processen te beïnvloeden. Met een bepaalde strategie kunnen mensen zowel positieve als negatieve emoties vermeerderen, behouden of verminderen. Wanneer mensen dit doen proberen zij een bepaalde psychologische uitkomst te vinden. Over het algemeen proberen mensen plezier te vergroten en pijn te voorkomen.

Hoewel het woord strategie impliceert dat het een bewuste keuze is die mensen maken, gebeurt dit ook vaak onbewust en als een soort automatische reactie. Er zijn verschillende categorieën waarin de vele emotieregulatie strategieën kunnen worden ingedeeld. Vaak wordt onderscheid gemaakt in adaptieve en maladaptieve strategieën. Adaptieve strategieën worden over het algemeen gezien als positief, waarbij mensen zich proberen aan te passen aan de situatie. Voorbeelden van specifieke emotie regulatie strategieën die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het probleemgericht handelen of het herevalueren van een bepaalde situatie. Maladaptieve strategieën zijn dan juist weer het tegenovergestelde en worden geassocieerd met het verergeren van negatieve emoties. Denk bijvoorbeeld aan rumineren (het constant herhalen van negatieve gedachtes over waarom je je zo voelt en waarom jij altijd degene bent die het overkomt) of aan het vermijden van bepaalde situaties.

Over het algemeen zijn er vijf hoofdcategorieën waarin de verschillende strategieën kunnen worden onderverdeeld: situatie selectie (vermijden van bepaalde situaties, of ze juist opzoeken), situatie modificatie (het aanpassen van de externe omgeving zodat de emotionele ervaring anders is), verleggen van aandacht (afleiding zoeken of rumineren), cognitieve verandering (opnieuw waarderen van situaties) en reactieve modulatie (drankgebruik of sporten).