Complexiteitsmaturiteit betekenis & definitie

Complexiteitsmaturiteit is het vermogen om met complixiteit om te gaan. Het beschrijft het verschijnsel dat een bepaald systeem de complexiteit van zijn omgeving slechts kan besturen tot het niveau van zijn eigen complexiteit. Met andere woorden: er zijn grenzen aan de mate waarin mensen de ingewikkeldheid van zaken kunnen bevatten.

Vaak zie je dat als een bepaalde situatie te lastig wordt, mensen vaak overgaan tot het versimpelen van complexe zaken of ze het als excuus gebruiken om geen actie te hoeven ondernemen.

Complexiteitsmaturiteit uit zich vaak als grote groepen mensen betrokken worden bij ingewikkelde zaken. Het is bijvoorbeeld ook een probleem dat zich uit tijdens de verkiezingsstrijd. Hele complexe zaken (de vluchtelingenproblematiek, de economie of de huizenmarkt) worden in begrijpelijke taal uitgedragen naar de kiezers. Helaas is de materie vaak zo complex dat er geen simpele oplossing voor bestaat. De gemiddelde kiezer kent niet alle feiten en heeft vaak ook niet het vermogen om deze complexiteit van zaken voor te stellen. Dit zorgt voor lastige situaties. Dit was bijvoorbeeld ook het geval tijdens het Oekraïnereferendum in 2016. De kiezer moest hierover beslissen maar de grote meerderheid was niet op de hoogte van het onderwerp of vond het onderwerp te complex.

Complexiteitsmaturiteit zorgt, onder andere door bovengenoemd probleem, vaak voor beeldvorming die niet strookt met de feiten.

Gepubliceerd op 10-03-2017