AMO model betekenis & definitie

Het AMO-model (officieel: AMO-framework) van Appelbaum en Berg (2000), is de wetenschappelijk onderbouwde gedachte dat Abilities (het kunnen, voldoende capaciteiten), Motivation (voldoende drijfveren en motivatie) en Opportunities (voldoende kansen en mogelijkheden krijgen) samen leiden tot prestaties. Het biedt een uitleg voor hoe HR-werkzaamheden kunnen leiden tot prestaties.

Abilities bestaan uit kennis, bekwaamheden en vaardigheden. Motivation staat voor iemands drijfveren, oftewel voldoende drijfveren om iets te doen. Opportunities gaat over het feit of je als medewerker ook in staat wordt gesteld door de organisatie om iets te kunnen doen, hierbij valt te denken aan faciliteiten en arbeidsomstandigheden (fysiek) maar ook aan informatievoorzieningen, leiderschap etc. Over het algemeen worden verschillende HR-instrumenten onderscheiden die invloed hebben op de drie aspecten en dus op prestaties.

Zo zouden de werving en selectieprocedures en het opleiden en ontwikkelen van medewerkers bijdragen aan de A van Abilities. De juiste mensen selecteren en werven kan de basis leggen en door mensen ook nog op te leiden en te ontwikkelen krijgen zij nog meer capaciteiten, vaardigheden en kennis.

De M van Motivation is te beïnvloeden door prestatiemanagement en arbeidsvoorwaarden. Zo kan een beoordeling zorgen voor meer motivatie (zowel bij een positieve of negatieve beoordeling). Ook kan een hoger salaris, bonus of andere beloning zorgen voor een hogere motivatie.

Opportunities (kansen en mogelijkheden) zijn het best te beïnvloeden met communicatie en participatie. Is er een goede informatievoorziening en zijn de werkomstandigheden positief? In hoeverre wordt iemand in staat gesteld om zijn werk uit te voeren?

Het AMO model moet te relateren zijn aan de kerntaken van de organisatie. Oftewel: leiden deze HR-instrumenten ook daadwerkelijk tot betere abilities, motitvation en opportunities en dus tot prestaties? Het AMO model biedt een referentiekader voor de beoordeling en vormgeving van een HR-omgeving.