Tom Welzen

Planoloog

Gepubliceerd op 30-03-2015

2015-03-30

Openbare ruimte

betekenis & definitie

Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Vanwege dit open karakter, vindt in deze ruimte veel van de dagelijkse activiteiten plaats.

Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten en pleinen, kortom de ruimte die niet direct aan een bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte staat onder verantwoordelijkheid van de overheidsinstanties rijk, provincie en gemeente, waarbij gemeenten de grootste rol vervullen. Bij de inrichting dient immers rekening gehouden te worden met lokale omstandigheden. Drukke hoofdwegen vragen om een andere inrichting dan rustige buurtstraten en in gemeenten met een hoger criminaliteitscijfer zullen sneller camera's opgehangen worden dan in gemeenten die nauwelijks met overlast te maken hebben. Over het algemeen geldt dat open ruimten het veiligheidsgevoel vergroten, maar ook dit moet per locatie en per gemeente bekeken worden.