Tom de Ruijter

Research Intern at Xerox Research Center Grenoble

Gepubliceerd op 12-02-2004

2004-02-12

Informatica

betekenis & definitie

Informatica, ook wel computerwetenschappen, is het vakgebied van digitale informatieverwerking en communicatie. Het beslaat de beschrijving, analyse en het implementeren van digitale systemen.

Informatica op zichzelf kent verschillende stromingen. Binnen de academie spreekt men over fundamentele informatica als het gaat over de wiskundige grondslagen die informatica definieert. Een andere stroming is die van de kunstmatige intelligentie, waarin geprobeerd wordt computers steeds slimmer te maken, of op mensen te laten lijken. Een andere opkomende stroming is die van de computerveiligheid, die zich bezighoudt met aspecten als privacy en het veilig uit kunnen wisselen van informatie. Een belangrijke toepassing vindt men in bijvoorbeeld digitaal bankieren. Een belangrijk concept binnen de informatica is het algoritme, oftewel een systematische beschrijving voor het oplossen van een probleem.