Marketingcampagne betekenis & definitie

Een marketingcampagne is een of een reeks advertenties die gedurende een periode op vaste of afwisselende frequentie getoond wordt, om op korte tijd zoveel mogelijk aandacht te genereren voor een organisatie, product of bedrijf. Hierbij kan via verschillende media gecommuniceerd worden.

Voor een succesvolle marketingcampagne zijn enkele factoren belangrijk. Zo moet eerst het doel bepaald worden, zodat van de juiste communicatievorm gekozen kan worden. Hierbij bestaat de keuze uit actie- of themacommunicatie. Actiecommunicatie heeft directe stijging in omzet als doel en themacommunicatie is imago-ondersteunend, met als doel goodwill te creëren en zo op lange termijn meer klanten en winst te genereren. De creatieve vormgeving van de campagne is grotendeels afhankelijk van de gekozen communicatievorm.

Verder moet de doelgroep bepaald worden, ook wel targeting genoemd. Deze doelgroep kan heel specifiek zijn of juist zo dekkend mogelijk. Ook dit beïnvloedt de vormgeving van de campagne.

Het kiezen van de doelgroep is ook van belang voor het uitzoeken van een geschikt mediakanaal. Factoren als leeftijd, omgeving en klasse van de doelgroep bepalen van welk medium zij het meest gebruikmaken, en welk dus het meest geschikt is om via te campagnevoeren. Dit medium kan on- of offline zijn, of beide. Het is mogelijk om via meerdere media te adverteren, op voorwaarde dat de marketingmixinstrumenten elkaar versterken.

Behalve de doelgroep, speelt budget ook een rol voor het kiezen van een geschikt medium, aangezien er dure media bestaan, maar ook goedkope of zelfs gratis.

Voor lancering wordt een campagne vaak gepretest, om succes te garanderen. Posttesting analyseert de gedragsverandering die de campagne teweeg gebracht heeft, alsook de dekking en blootstellingsfrequentie.

Gepubliceerd op 07-04-2016