Tanja Brouwer

Freelance journalist

Gepubliceerd op 29-02-2016

2016-02-29

Gender

betekenis & definitie

Gender is een begrip dat betrekking heeft op de cultuuraspecten en gedrags- en identiteitsaspecten van mannen en vrouwen. Per cultuur kunnen deze aspecten verschillen.

Het begrip gender onderscheidt mannen en vrouwen door eigenschappen aan beide sekse toe te kennen. Deze eigenschappen hebben uitsluitend betrekking op sociale-, gedrags-, en identiteitsaspecten. Gender heeft geen betrekking op de biologische verschillen tussen man en vrouw.

Deskundigen uit verschillende culturen hebben door de jaren heen expressies van mannen en vrouwen in kaart gebracht. Hierdoor verschillen de genderrollen in veel culturen van elkaar en zijn de genderrollen tegenwoordig anders verdeeld dan in het verleden. Een voorbeeld hiervan is dat mannen tijdens de industriële revolutie hard moesten kunnen werken en intellectueel moesten zijn. Vrouwen daarentegen verzorgden de kinderen en zorgde ervoor dat het huis schoon was en er gekookt werd. Tegenwoordig is het steeds meer geaccepteerd dat zowel de man als vrouw werken of dat de man zelfs huisvader is.

Het kan voorkomen dat men een genderidentiteit ervaart die niet overeenkomt met de sekse. Wanneer hier sprake van is wordt er gesproken van genderdysphorie. Een persoon in een vrouwenlichaam voelt zich in dit geval mannelijk en andersom. Op het moment dat iemand met genderdysphorie door het leven gaat als zijn of haar genderidentiteit wordt deze persoon ook wel transgender genoemd.