Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Quorum

betekenis & definitie

Quorum is het aantal leden dat aanwezig moet zijn om te kunnen vergaderen en te stemmen, om te weten of dit het geval is tekenen de leden bij binnenkomst een presentielijst. Het minimale aantal aanwezigen is de helft plus één.