Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Geloofsbrieven

betekenis & definitie

Geloofsbrieven zijn documenten waaruit blijkt dat bij verkiezingen gekozen kandidaten ook aan de wettelijke eisen voldoen om Kamerlid te worden. Te weten: een verklaring van het stembureau dat deze persoon als Kamerlid gekozen is, uittreksel bevolkingsregister, en overzicht van nevenfuncties.