Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Gepubliceerd op 20-01-2017

Algemene financiële beschouwingen

betekenis & definitie

De algemene financiële beschouwingen is een jaarlijks debat tussen de Tweede Kamer met de minister van Financiën over de rijksbegroting en de Miljoenennota.