Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Collectieve Garantie Regeling

betekenis & definitie

De Collectieve Garantie Regeling houdt in dat wanneer een bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, een bedrag tot 100.000 euro gegarandeerd wordt aan de rekeninghouders. Deze garantie wordt gegeven door de Nederlandse Bank. Voorwaarde is wel dat de bank over een vergunning van de Nederlandse Bank beschikt.

De collectieve garantie regeling, ook wel depositogarantieregeling genoemd, is verplicht voor alle banken die een vergunning van de Nederlandse Bank hebben. Een overzicht met banken die deze vergunning hebben is te vinden op de site van de Nederlandse Bank. Voor beleggers geldt een garantie voor 20.000, wanneer een Nederlandse bank de effecten aan een belegger niet uit kan betalen.

De garantie geldt niet per rekening, maar per rekeninghouder. Bij een eventueel faillissement krijgt iedere rekeninghouder het tegoed op de rekening terug tot een bedrag van 100.000 euro. Wanneer het vermogen bij de bank hoger is dan 100.000 euro moet het resterende bedrag via een curator verkregen worden.

In het geval van meerdere rekeningen is soort rekeninghouder van belang voor de collectieve garantieregeling. Dit speelt vooral bij de rekening van een kind. In dat geval zijn de ouders mederekeninghouder of gemachtigde rekeninghouder. In het geval van mederekeninghouder wordt de helft van het vermogen op de rekening van het kind bij het vermogen de ouder opgeteld. Het vermogen van het kind daalt hierdoor theoretisch met de helft. Wanneer de ouder gemachtigd is blijft het volledige vermogen op de rekening van het kind op naam het kind staan.

De collectieve garantieregeling geldt niet alleen voor privépersonen, maar ook voor kleine bedrijven, stichtingen en verenigingen. Daarnaast worden ook de rekening van grote rekeninghouders, bestuurders en aandeelhouders tot een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd. Tevens beschermt deze regeling de tegoeden van Nederlanders die bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse bank een rekening hebben.