Schiphol Group

Schiphol Group Begrippenlijst

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

RONA

betekenis & definitie

Exploitatieresultaat gedeeld door het saldo van de gemiddelde vaste activa minus actieve belastinglatentie en derivatenvorderingen langer dan 1 jaar (Return on net assets)