wandelend geraamte, wandelend kadaver, wandelend lijk betekenis & definitie

erg mager persoon; uitgemergeld iemand. Nooit was er iets magerder gezien dan die vrome man, die volkomen een wandelend geraamte scheen... (J.van Lennep, Romantische Werken, 2de druk, 1860)

Dat ik door anderen wel eens een wandelend kadaver genoemd ben (dat is nu ook mijn emailadres), vat ik maar op als een geuzennaam. (Opzij, december 2005)

Laatst bijgewerkt 16-05-2017