Lammeling, lammerd betekenis & definitie

krachteloze vent; kerel zonder fut; onaangenaam persoon, ellendeling. Lammerd is wellicht verouderd. Van Dale neemt het woord niet meer op. Het WNT citeert o.a. de zeventiende-eeuwse dichter J. Westerbaen. Beroerde lammeling, heb ik zweetpooten? (Johannes Kneppelhout, Studenten-typen, 1839-1841)

‘Lammerds!’ schold dadelijk Dolf naar Jaap en Nico en wreef in de poort zijn oogen uit. (Jacobus van Looy, Jaap, 1923)

Laatst bijgewerkt 06-06-2017