Openbare aanbesteding betekenis & definitie

Openbare aanbesteding is een aanbestedingsvorm waarin iedere leverancier een offerte kan uitbrengen ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden. De aankondiging vindt plaats via een advertentie en de inschrijfbiljetten worden openbaar geopend. De inschrijvers beconcurreren elkaar met gelijke kansen. Hiervoor is een eenduidige beschrijving van het werk noodzakelijk, waarbij wijzigingen of extra informatie aan alle inschrijvers ter beschikking moet komen.

Laatst bijgewerkt 13-01-2017