Prof. Dr. Rob Vinke (Emeritus)

Professor at Nyenrode Business Universiteit

Gepubliceerd op 11-03-2016

2016-03-11

HRM-activiteit

betekenis & definitie

HRM is het geheel aan activiteiten die gaan over de handelingen die mensen in de organisatie verrichten, gericht op het realiseren van toegevoegde waarde en het realiseren van gewenste opbrengsten voor organisatie, klant en medewerker.

Als medewerkers ertoe doen bij het realiseren van succes, is dat per definitie een strategisch belang. Het vraagt om gericht aandacht geven aan het functioneren van medewerkers. Daarvoor is iedereen die met mensen in de organisatie werkt, verantwoordelijk. Topmanagement, lijnmanagement, personeelsafdeling, specialistische inhuur van buitenaf en de medewerker zelf zijn, in combinatie, verantwoordelijk voor de functionele en strategische inzet(baarheid) van medewerkers. In sommige organisaties is de praktische invulling van HRM vooral gericht op 'personeelsadministratie', het verzamelen en verwerken van personele data. In andere organisaties is de aandacht meer gericht op 'personeelsbeheer' en gaat het om alle uitvoerende personele activiteiten. In weer andere organisaties is dat 'personeelsbeleid' en gaat de aandacht uit naar de gedragsturende kant. In nog weer andere organisaties is het 'personeelsmanagement' en wordt gedoeld op de betrokkenheid van het lijnmanagement bij de uitvoering van het sturen, stromen en ontwikkelen van medewerkers. Soms is dat het 'strategische personeelsmanagement', waarbij de aandacht zich richt op de sturende personele aspecten gekoppeld aan de organisatiestrategie veelal op basis van scenario's. Bijna altijd is het een combinatie van deze zaken. De praktijk laat daarin verschillende uitvoeringen zien. In dit boek betekent HRM: alle middelende en sturende krachten die worden aangewend om medewerkers inzetbaar te maken, te houden en te betrekken bij het realiseren van gewenste opbrengsten. Daar is in principe iedereen verantwoordelijk voor. Het begrip 'strategisch HRM' berust dan ook op een taalkundige misvatting en voegt geen inhoudelijke waarde toe die niet al door de andere begrippen volledig wordt afgedekt. Dus het volledige veld van personele administratie tot en met strategisch personeelsmanagement valt onder de brede paraplu van HRM; de activiteit.