Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Titulatuur

betekenis & definitie

Titulatuur is de manier waarop een persoon, op grond van zijn of haar titel, rang, of maatschappelijke positie, aangesproken of aangeschreven dient te worden.

Zo wordt de koning(in) aangesproken met zijne/hare majesteit: "Hare majesteit de koningin zal het nieuwe theater volgend jaar feestelijk openen." Voor prinsen en prinsessen wordt de titel (Koninklijke) hoogheid gebruikt. Overigens is dit, naast excellentie en edelachtbare, over het algemeen de enige titulatuur waarmee in Nederland personen zowel worden aangeschreven als aangesproken. Een doctorandus zal bijvoorbeeld zelden worden aangesproken als weledelgeleerde, terwijl dit op de aanhef van een brief wel gebruikelijk is. Ditzelfde geldt ook voor een professor (hooggeleerde) of een graaf/gravin (hooggeboren). De titulatuur voor ministers en staatssecretarissen is zijne/hare excellentie en binnen het recht worden personen aangesproken met edelachtbare. In de Titulatuurgids is een volledige lijst met de titulatuur binnen Nederland opgenomen. Het is echter niet verplicht om de titulatuur toe te passen, hoewel het, zoals eerder vermeld, wel gebruikelijk is als men zich schriftelijk tot een bepaald persoon wil wenden.