Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Semester

betekenis & definitie

Een semester is een periode van een half jaar. De term wordt over het algemeen gebruikt in het onderwijs: het eerste semester loopt dan vanaf het einde van de zomervakantie tot en met de kerstvakantie en het tweede semester vanaf dan tot en met de daaropvolgende zomervakantie.

Het woord semester vindt zijn oorsprong in het Latijn, waar het zes (sex) maand (mensis) betekent. Letterlijk behelst een semester dus 'zes maanden', alleen moet men in het onderwijs daar de vakanties vanaf trekken, waardoor er niet precies zes maanden overblijven. Een semester kan worden opgedeeld in twee kwartalen (een kwartjaar) of anderhalve tertiaal (een derde jaar).
In het hoger en universitair onderwijs worden semesters vaak opgedeeld in verschillende tijdvakken waarbinnen de betreffende vakken van een bepaalde studie vallen. Men spreekt dan vaak van 'blokken' (door een hogere school of universiteit vastgestelde periodes waaruit een semester is opgedeeld) of 'trimesters', wat net als het begrip 'kwartalen' verwijst naar kwartjaren.