Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 24-11-2010

2010-11-24

Schooldecaan

betekenis & definitie

Een schooldecaan is iemand die werkzaam is op het voortgezet onderwijs en die leerlingen adviezen geeft met betrekking tot de vervolgopleiding en uiteindelijke beroepskeuze.

De adviezen van de schooldecaan gaan bijvoorbeeld over zaken als het kiezen van een profiel die aansluit bij wat de leerling na het voortgezet onderwijs wil gaan doen en studiefinanciering. Uiteindelijk is het doel van de werkzaamheden van de schooldecaan de leerling op weg te helpen in zijn of haar studie- en beroepskeuze. De schooldecaan doet dit door het voeren van gesprekken met de leerling met eventueel de ouders daarbij, het inwinnen van advies van deskundigen in het vervolgonderwijs en het geven van voorlichting over de periode na het voortgezet onderwijs. Een ander woord voor schooldecaan is studieadviseur. Dat geeft ook kernachtig weer wat een decaan doet: het geven van advies over studies en welke banen daarmee zijn te verkrijgen.