Recessie betekenis & definitie

Een recessie is een conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een terugval van de groei van economische activiteiten gedurende een periode van tenminste twee opeenvolgende kwartalen of langer.

Een recessie is een onderdeel van een laagconjunctuur. Het nationaal inkomen van een land daalt. Dit heeft tot gevolg dat er bezuinigd moet worden. Niet alleen wat betreft de overheidsfinanciën, maar ook bij particuliere bedrijven moet er gesneden worden in de uitgaven vanwege terugvallende winstcijfers. Dit heeft vaak reorganisaties en daarmee samenhangend ontslagen tot gevolg. De overheid krijgt, doordat er onder andere minder inkomstenbelasting binnenkomt en de uitgaven gelijk blijven of stijgen (als gevolg van het uitkeren van bijstand aan ontslagen werknemers), te maken met een financieel tekort. Wanneer een recessie lang aanhoudt en de productie in een economie langdurig daalt is er sprake van een depressie. Het is mede afhankelijk van het overheidsbeleid hoe snel een recessie kan worden omgebogen naar een situatie van hoogconjunctuur.

Laatst bijgewerkt 01-04-2015