Kitsch betekenis & definitie

Kitsch is de benaming van kunst dat vooral gericht is op sentimentaliteit, sensatiezucht of gladheid. De benaming kitsch wordt vaak gerelateerd aan ‘lelijk’, ‘smakeloos’ of ‘slecht’.

Kitsch verwijst naar artistieke of literaire werken. Kitsch wordt ook wel ‘schijnkunst’ genoemd omdat de werken vaak pretenderen artistiek te zijn, maar dit in het echt niet zijn.

Kitsche werken worden vaak gemaakt voor de algemeen heersende smaak en zijn niet gericht op vernieuwing. Kenmerkend is dat kitsche werken zijn nagemaakt uit (voorbije) stijlperiodes. Soms zijn er meerdere stijlperiodes in het werk verwerkt. Een ander kenmerk is dat de werken vaak erg overdaad zijn.

Het woord kitsch is oorspronkelijk een dialectwoord uit de Ripuarische taal. Het betekent ‘aangekoekt vuil’. In het Limburgse dialect betekent het ‘klokhuis’, wat verwijst naar troep of afval.

Voorbeeld: Al de kunstwerken die hij mooi vindt, vind ik persoonlijk erg kitsch.
Voorbeeld: Tante Anna staat bekend om haar wansmaak. Kitsche kunstwerken uit Frankrijk zijn haar favoriet.

Gepubliceerd op 07-03-2016