Kinderopvang betekenis & definitie

Kinderopvang is de benaming voor het verzorgen van kinderen door anderen dan de ouders zelf. Kinderopvang is een georganiseerd verband om kinderen op het gebied van ontwikkeling verder te helpen als de ouders op dat moment werken of studeren of als de kinderen een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.

De term kinderopvang geldt alleen voor formele vormen van opvangmogelijkheden voor kinderen waar de Kinderopvangtoeslag van kracht is. Met informele vormen van kinderopvang worden bijvoorbeeld de opvang van kinderen door opa en oma of de buurvrouw bedoeld. Voorbeelden van formele kinderopvang zijn een kinderdagverblijf, een crèche, een gastouder of voor-, na- en buitenschoolse opvang.

De peuterspeelzaal geldt niet als een kinderopvang. Dit staat in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Andere vormen van kinderopvang zijn: tussen schoolse opvang, ouderparticipatie buitenschoolse opvang en 24-uurs kinderopvang.

Gepubliceerd op 07-03-2016