Geluidsmeting betekenis & definitie

Een geluidsmeting is de sterkte van geluid, uitgedrukt in decibel, bepalen door met speciaal daarvoor dienende apparatuur. Het meten van geluid wordt ook wel een akoestisch rapport of onderzoek genoemd.

Geluidsmetingen worden veelal uitgevoerd bij geluidsoverlast door industrie, de weg, buren en contactgeluiden. Voor de verschillende vormen van geluidsoverlast zijn verschillende wettelijke grenswaarden opgesteld die niet overschreden mogen worden. Informatie hierover is te vinden op het Kenniscentrum InfoMil. Bij de grenswaarden voor geluid heb je te maken met drie verschillende periodes; dag, avond en nacht. De tijden die daarbij horen zijn als volgt;

- dagperiode loopt van 07.00 uur tot 19.00 uur
- avondperiode loopt van 19.00 uur tot 23.00 uur
- nachtperiode loopt van 23.00 uur tot 07.00 uur

Kortweg kunnen na geluidsmetingen onderstaande verschillende acties uitgevoerd worden om de geluidsoverlast tegen te gaan, voor buitenhuis geldt;

- Er kan bij de gemeente of de regionale milieudienst een klacht ingediend worden over de geluidsoverlast;
- Indien de bron van het geluid bekend is kan het beter isoleren van de woning een oplossing zijn.

Binnenhuis geldt dat op basis van een geluidsmetingen de oorzaak van het geluid gelokaliseerd kan worden en er vervolgens met geluidsabsorberende isolatie gewerkt kan worden om de geluidsoverlast tegen te gaan.