Geld over de balk smijten betekenis & definitie

Het gezegde 'geld over de balk smijten' betekent het onnodig uitgeven of het verkwisten van geld. Iemand die geld over de balk smijt geeft veel geld uit aan nutteloze dingen.

Wanneer iemand bijvoorbeeld schulden heeft maar toch veel geld uitgeeft aan dingen die er minder toe doen en waar hij of zij niets aan heeft, zou men kunnen zeggen: "In plaats van zijn rekeningen te betalen smijt hij zijn geld over de balk!" Mensen die vinden dat iemand geld over de balk smijt, ergeren zich vaak aan de verspilling van het geld, omdat ze het idee hebben dat het veel beter gebruikt zou kunnen worden.
Oorspronkelijk zou de zegswijze van de uitspraak zijn: 'het (niet) over de balk gooien'. Vroeger kon de uitspraak dus worden gedaan over alle vormen van verspilling, maar tegenwoordig wordt het gezegde voornamelijk met geld geassocieerd. De uitspraak vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het boerenleven. Wanneer het vee werd gevoerd, werd er hooi of ander voer in een ruif gegooid. Boven deze ruif hing een balk en wanneer de ruif werd gevuld viel er dikwijls voer over deze balk heen. Bij verkwisting of verspilling werd vaak de associatie gemaakt met het voer dat over de balk van de ruif viel. Hierdoor kwam het knoeien van voer of hooi buiten de ruif - over de balk - symbool te staan voor verspilling, en later meer specifiek voor de verspilling van geld.