Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-03-2015

2015-03-30

Dadaisme

betekenis & definitie

Dadaïsme was een culturele beweging die opkwam tijdens de Eerste Wereldoorlog in het neutrale Zwitserland. De beweging werd ook wel aangeduid met de term 'dada'.

Het dadaïsme heeft maar kort bestaan. Het hoogtepunt was tussen 1916 en 1920. De Dada-beweging bestond uit kunstenaars die zich bezig hielden met beeldende kunst, poëzie, theater en grafisch ontwerpen. Het dadaïsme is verwant aan het nihilisme. Het nihilisme is de beweging die redeloos en onbevattelijk was en dat de algemeen geaccepteerde standaarden in de kunst afwees. Ondanks het korte bestaan van het dadaïsme, heeft de beweging toch veel invloed gehad op de beeldende kunst. De absolute artistieke vrijheid en het irrationalisme kun je bijvoorbeeld terugvinden in het surrealisme. Dadaïsten hanteerden verschillende kunstvormen. Ze maakten veel collages, zowel tweedimensionaal als driedimensionaal (assemblages). Daarnaast maakten de dada-kunstenaars nonsensgedichten die enkel gericht waren op klank. De kunstenaars van de dada-beweging waren gedesillusioneerd door de mislukking van de (loopgraven-)oorlog. De kunstenaars begonnen de oorlog en de gevestigde kunstorde te bespotten.