Bevolkingsprognose betekenis & definitie

De bevolkingsprognose is een voorspelling over de ontwikkelingen in omvang en samenstelling van de bevolking van een land of een bepaald gebied. Deze voorspellingen worden gemaakt door te kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Men kijkt naar geboorte, sterfte en migratie van de bevolking.

In Nederland wordt deze prognose uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, ook wel het CBS genoemd. Het CBS brengt om het jaar een nieuwe prognose uit voor de lange termijn. Zo berekent ze bijvoorbeeld wat de sterftecijfers en levensverwachtingen van mensen tot 2060 zijn. Op die manier weet men ongeveer hoeveel mensen er in de aankomende jaren bijkomen in Nederland, men ziet dus of de bevolking groter groeit of krimpt. Men kan ook zien wat de levensverwachtingen van mannen en vrouwen zijn. Die verwachtingen worden onderverdeeld per geslacht. De prognose kan berekend worden voor een land, provincie en voor een gemeente. Bestemmingsplannen en andere overheidsplannen baseren zich op deze gegevens. Zo weten zij bijvoorbeeld dat er op bepaalde plekken geïnvesteerd moet worden in nieuwe Bureau voor de Statistiek, ook wel het CBS genoemd. Het CBS brengt om het jaar een nieuwe prognose uit voor de lange termijn. Zo berekent ze bijvoorbeeld wat de sterftecijfers en levensverwachtingen van mensen tot 2060 zijn. Op die manier weet men ongeveer hoeveel mensen er in de aankomende jaren bijkomen in Nederland, men ziet dus of de bevolking groter groeit of krimpt. Men kan ook zien wat de levensverwachtingen van mannen en vrouwen zijn. Die verwachtingen worden onderverdeeld per geslacht. De prognose kan berekend worden voor een land, provincie en voor een gemeente. Bestemmingsplannen en andere overheidsplannen baseren zich op deze gegevens. Zo weten zij bijvoorbeeld dat er op bepaalde plekken geïnvesteerd moet worden in nieuwe woningen of basisscholen.

Gepubliceerd op 14-04-2015