Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Gepubliceerd op 25-08-2020

Action objective

betekenis & definitie

Reclamedoelstelling die het veranderen van het consumentengedrag beoogt; reclameboodschappen met een action objective zullen de ontvanger van de boodschappen er wellicht toe bewegen het geadverteerde aan te schaffen.