Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Peremptoire termijn

betekenis & definitie

Laatste termijn in een procedure waarna geen uitstel meer wordt verleend.