Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Herziening

betekenis & definitie

Buitengewoon rechtsmiddel tegen onherroepelijke veroordelingen in strafzaken. Kan bij de Hoge Raad worden aangevraagd wanneer zich een nieuw gegeven (zgn. novum) zich heeft geopenbaard, dat bij het onderzoek op de terechtszitting aan de rechter niet bekend was.